ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αρχεία για 'Αποσπάσεις' Κατηγορία

Εγκύκλιοι Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ,ΦΟΡΕΙΣ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 10 Απριλίου 2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2019-2020_7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2019-2020_ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η

Κατηγορία Αποσπάσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής Βορείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας , προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων, για το σχολικό έτος 2018 – 19»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 24 Οκτωβρίου 2018

ΩΨΤΟ4653ΠΣ-ΝΩΘ

Κατηγορία Αποσπάσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 29η/02-10-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 2 Οκτωβρίου 2017

Τροποποιήσεις Διαθέσεων εκπ/κών- Τροποποίηση Ορισμού Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων- Επανατοποθέτηση αναπληρωτριών εκπ/κών ΠΕ70 για το συμφέρον της υπηρεσίας-Τοποθέτηση αποσπασμένου εκπ/κού ΠΕ05 από άλλο ΠΥΣΠΕ-Απόσπαση εκπ/κού για το συμφέρον της υπηρεσίας-Επανατοποθέτηση αναπληρωτριών εκπ/κών για το συμφέρον της υπηρεσίας-Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου-Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών εκπαιδευτικών- Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου

ΠΡΑΞΗ 29 02-10-2017

 

Κατηγορία Αναπληρωτές, Αποσπάσεις, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 28η/21-09-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΑΞΗ 28 21-09-2017

Κατηγορία Αποσπάσεις, Προϊστάμενοι / νες, ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 27η/18-09-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΑΞΗ 27 18-09-2017

Κατηγορία Αναπληρωτές, Αποσπάσεις, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 25η/08-09-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 8 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α’ ΦΑΣΗ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΞΗ 25 08-09-2017

Κατηγορία Αναπληρωτές, Αποσπάσεις, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις, Υπεραριθμίες | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 23η/06-09-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 6 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοινοποίηση στο ορθό διαθέσεων  εκπ/κών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας – Αμοιβαία αλλαγή διαθέσεων εκπ/κών Φυσικής Αγωγής – Διαθέσεις  εκπ/κών ΠΕ70,ΠΕ16,ΠΕ11 & ΠΕ 06 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας & αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΠΕ –ΠΥΣΔΕ καθώς και ανάκληση απόσπασης – Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμου εκπαιδευτικού – Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

ΠΡΑΞΗ 23 06-09-2017

Κατηγορία Αποσπάσεις, ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις, Υπεραριθμίες | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 22η/31-08-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 31 Αυγούστου 2017

Προσωρινή Τοποθέτηση  εκπ/κών των κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας,ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ19/20 Πληροφορικής που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας – Τοποθέτηση αποσπασμένης εκπ/κού από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας

ΠΡΑΞΗ 22 31-08-2017

Κατηγορία Αποσπάσεις, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Πρόσκληση εκπ/κών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60, ΠΕ70 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. διδακτικού έτους 2017-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 18 Ιουλίου 2017

A) Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60,ΠΕ70,ΠΕ11 Γενικής και Ειδικής Αγωγής καθώς και οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ16,που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας από 19 Ιουλίου 2017 μέχρι και 05 Αυγούστου 2017 και ώρα 14:00.ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 

B) Μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, καλούνται επίσης οι εκπαιδευτικοί  όλων των κλάδων που ήρθαν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας από απόσπαση από άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε όποια σχολική μονάδα επιθυμούν και μέχρι 20 προτιμήσεις.ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Γ) Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 11, που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε Βοιωτίας και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ19, ΠΕ20,ΠΕ05 και ΠΕ07 , που ανήκουν οργανικά στη ΔΠΕ Βοιωτίας θα κληθούν να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά  που θα τους γνωστοποιηθούν μετά τις 18 Αυγούστου 2017

Οι ενυπόγραφες αιτήσεις απόσπασης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (δικαιολογητικά τελευταίου 3μήνου) θα αποστέλλονται μέσω email (mail@dipe.voi.sch.gr) ή μέσω fax (2261350392) ή αυτοπροσώπως στην υπηρεσία μας.

Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει από το ΠΥΣΠΕ μετά από τη ρύθμιση των λειτουργικών υπεραριθμιών και σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων.

Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλλουν αίτηση απόσπασης και αποφασίσουν  να την ανακαλέσουν, να το γνωστοποιήσουν στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  με υπεύθυνη δήλωση.

Κατηγορία Αποσπάσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Κ.Υ. ΤΩΝ Γ.Α.Κ.

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 30 Ιουνίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥ ΤΩΝ ΓΑΚ

Κατηγορία Αποσπάσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »