ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ-ΠΔΕ

ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 

 

1.  ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΠΕΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΟΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΕΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΠΔΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΔΕ COVID-19

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΟΠΣ 5070727


2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ


3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ


4. ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΣΠΑ-ΕΑΕΠ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΠ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΔΕ & ΠΔΕ-COVID-19


5.  ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΣΠΑ-ΕΑΕΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ-ΑΙΤΗΣΗ-ΠΔE & ΠΔΕ COVID-19


6.  ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΑ-ΕΑΕΠ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΕΠ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΠΔΕ & ΠΔΕ COVID-19


7.  ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΣΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΠ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΡΟΣΦ-ΔΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΠΔE & ΠΔΕ COVID-19


8.  ΥΠΕΥΘ ΔΗΛ ΠΟΙΝ ΕΣΠΑ

ΥΠΕΥΘ ΔΗΛ ΠΟΙΝΙΚ ΠΕΠ

ΥΠΕΥΘ ΔΗΛ ΠΟΙΝΙΚ ΠΡΟΣΔΥΓ-ΔΩΝ

ΥΠΕΥΘ ΔΗΛΩΣΗ  ΠΔΕ & ΠΔΕ COVID-19


9. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ


ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ-ΕΣΠΑ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ-ΕΣΠΑ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ-ΕΣΠΑ

ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΕΣΠΑ

ΓΑΜΟΥ ΑΔΕΙΑ ΕΣΠΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΣΠΑ

ΠΕΝΘΟΥΣ ΑΔΕΙΑ-ΕΣΠΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑ-ΕΣΠΑ

                                                                ΑΔΕΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΝΕΑ


ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ANAΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ