ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟIΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν1599/1986)

          

           ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ

 

           ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΙΜΩΝ  ΣΕ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΝΑΛΗΨΗΣ-ANAΠΛΗΡΩΤΗ ΕΣΠΑ-ΕΑΕΠ

 

    •    Έντυπα  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

 

Αφήστε μια απάντηση