Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Βοιωτίας.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας ανακοινώνει τον Πίνακα Δεκτών υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Βοιωτίας, έπειτα από τις αρ. 1/11-01-2023 και 2/17-01-2023  Πράξεις του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν . 4823/2021 (Α΄ 136).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση τους, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου  2023  και  ώρα 8:00 έως  και την Παρασκευή  20  Ιανουαρίου 2023 και  ώρα 23:59.

Σημειώνεται ότι δεν αναρτάται πίνακας μη δεκτών υποψηφιοτήτων, καθώς όλες οι υποψηφιότητες κρίθηκαν ως δεκτές στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων.

Πίνακας δεκτών υποψηφίων 

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων