Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Στερεάς Ελλάδας

Οι Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι/ες  επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης από Πέμπτη 15.12.2022  μέχρι και Δευτέρα 19.12.2022.

Αίτηση

Πρόσκληση

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων