ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 31 Αυγούστου 2020

Τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας

Ορίζεται προθεσμία τριών ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων, από 31-08-2020 έως και 02-09-2020

Αφήστε μια απάντηση