ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 2η/30-01-2020

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 30 Ιανουαρίου 2020

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

-ΣΥΝΑΦΕΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΠΡΑΞΗ 2η/ 30-01-2020

Αφήστε μια απάντηση