ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αρχεία για 8 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 8 Ιανουαρίου 2020

Χειρόγραφη αίτηση για υποβολή δικαιολογητικών Πρόσκληση ΥΠΑΙΘ για υποβολή δικαιολογητικών 1ΓΕ/ 2019 Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΕ/ 2019

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »