ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2019-2020

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 13 Δεκεμβρίου 2019

Μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή

Μεταθέσεις εντός (οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης)

Μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ

Δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.Οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης.

Από 13-12-2019 μέχρι και 18-12-2019 ορίζεται η περίοδος ενστάσεων

Ανάκληση των αιτήσεων μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-01-2020.

Αφήστε μια απάντηση