ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–37η/10-12-2019

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 10 Δεκεμβρίου 2019

ΠΡΑΞΗ 37η 10-12-2019
-Τοποθετήσεις & επανατοποθετήσεις αναπληρωτών
-Αποσπάσεις μονίμων
-Συνάφειες μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
-Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου

Αφήστε μια απάντηση