ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 190790/04-12-2019 εγγράφου, σας επισυνάπτουμε το σχέδιο υποβολής Προγράμματος Σχολικής Δραστηριότητας σε επεξεργάσιμη μορφή, προκειμένου να τεθεί υπόψη των Υπεύθυνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 9 Δεκεμβρίου 2019

Σχέδιο Υποβολής ΠΣΔ

Αφήστε μια απάντηση