ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

«Πρόσκληση εκπ/κών ΠΕ11 (που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας) για υποβολή αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησηςεντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας για το διδακτικό έτος 2019-2020

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 9 Αυγούστου 2019

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 11 που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε
Βοιωτίας να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης με βάση τα λειτουργικά κενά του

επισυναπτόμενου πίνακα στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας έως και τη Δευτέρα 19-08-2019
και ώρα 11:00 π.μ.
Οι ενυπόγραφες αιτήσεις  προσωρινής τοποθέτησης  θα αποστέλλονται μέσω email
(mail@dipe.voi.sch.gr) ή μέσω fax (2261350392) ή αυτοπροσώπως  στην υπηρεσία.

Παρατήρηση: Δήλωση τοποθέτησης θα πρέπει να υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11  που αποσπάστηκαν στη Δ/νση ΠΕ Βοιωτίας.Κατά την τοποθέτησή  τους θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση και εν συνεχεία θα ακολουθήσουν οι αποσπασμένοι.

ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΑΠΟ-ΔΙΑΘΕΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 11

Αφήστε μια απάντηση