ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 6 Αυγούστου 2019

Από τη Δ/νση ΠΕ Βοιωτίας ανακοινώνεται ότι δίνεται παράταση υποβολής αιτήσεων αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ στη Γραμματεία  της Δ/νσης ΠΕ  Βοιωτίας , έως τη Δευτέρα 1 9  Αυγούστου 2019   και ώρα 10:00 π.μ.  Οι ενυπόγραφες αιτήσεις απόσπασης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά ( τελευταίου 3μήνου) θα αποστέλλονται μέσω email (mail@dipe.voi.sch.gr) ή μέσω fax (2261350392) ή αυτοπροσώπως στην υπηρεσία μας.

Επίσης στην ίδια προθεσμία καλούνται να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης και όσοι εκπαιδευτικοί αποσπάστηκαν στη Δνση ΠΕ Βοιωτίας με τις Αρ.Πρωτ.:124888/Ε2 και 124889/Ε2/2-8-2019 Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σημ.: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν όποιες σχολικές μονάδες επιθυμούν μέχρι 20 προτιμήσεις

ΔΗΛΩΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΕΝΤΟΣ-ΠΥΣΠΕ

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση