ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αρχεία για 14 Ιανουαρίου 2019

«Πλήρωση κενής θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας».

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 14 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ν. 4547 -2018 ΦΕΚ5919 τ.Β΄ 31-12-2018  

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »