ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αρχεία για 14 Δεκεμβρίου 2018

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 38η/14-12-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 14 Δεκεμβρίου 2018

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών–Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου–Τροποποίηση διάθεσης μόνιμης εκπ/κού ΠΡΑΞΗ 38η/ 14-12-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΚΕΣΥ: Κανονισμός λειτουργίας, καθήκοντα, αρμοδιότητες (ΦΕΚ)

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 14 Δεκεμβρίου 2018

kesy_0

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Στερεάς Ελλάδας»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 14 Δεκεμβρίου 2018

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΥΣΠΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κατηγορία ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »