ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αρχεία για 13 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση για τη συμμετοχή περιβαλλοντικών ομάδων σχολείων και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» με φορέα – ιδρυτή το ΚΠΕ Κρεστένων.

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 13 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 2018-2019 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛ ΔΡΑΣΤ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

«Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Βοιωτίας».

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 13 Δεκεμβρίου 2018

10397_10122018_ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2018 6ΟΟΟ4653ΠΣ-0Ξ6

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Θέμα: «Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας».

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 13 Δεκεμβρίου 2018

Φ Αποφ_10038_28-11-18 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΔΕΥ με ΑΔΑ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΥΣΠΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 13 Δεκεμβρίου 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΥΣΠΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 13 Δεκεμβρίου 2018

Εγκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων 2018_2019

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Πλήρωση κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών στα Δημοτικά Σχολεία

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 13 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ(1)

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »