ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2017-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 5 Σεπτεμβρίου 2017

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017-2018

Α. Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικής Μονάδας
1. Έναρξη σχολικού έτους 2017- 2018
2. Ωρολόγια Προγράμματα
3. Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος
4. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας
5. Κατ’ οίκον εργασίες
6. Επιτήρηση μαθητών -Εφημερία
7. Συμπλήρωση Διδακτικού Ωραρίου Εκπαιδευτικών
8. Απουσία εκπαιδευτικού
9. Άδειες εισόδου στα Δημοτικά Σχολεία
10. Συστεγαζόμενα Σχολεία
11. Διαδικασία ενημέρωσης του myschool – Αλλαγή ονομασίας σχολείων στο πληροφοριακό σύστημα myschool.
12. Ημερολόγιο σχολικής ζωής
13. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων- παιδαγωγικές συναντήσεις- έλεγχος προόδου – συνεργασία με τους γονείς
14. Επιμορφωτικές συναντήσεις
15. Κατανομή τμημάτων

Β. Φοίτηση και Σχολική Ζωή
1. Έναρξη ημερήσιου προγράμματος–προσέλευση μαθητών–αποχώρηση μαθητών-ασφάλεια μαθητών
2. Απουσίες μαθητών
3. Αντιμετώπιση παιδαγωγικών θεμάτων, παιδαγωγικές συναντήσεις και ενημέρωση για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών και μαθητριών.
4. Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής- (Διδακτικές επισκέψεις- Εκδρομές)
5. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο
6. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων – προσκλήσεων
7. Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών
8. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου
9. Απώλεια τίτλων σπουδών
Γ. Μαθητική Μέριμνα
1. Εμβολιασμός μαθητών και φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
2. Εγγραφή και φοίτηση μαθητών Ρομά
3. Ισότιμη πρόσβαση στην Εκπαίδευση – Αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής
4. Δικαιώματα μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι
5. Ενημέρωση εκπαιδευτικών

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-2018

Α. Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων
1. Έναρξη σχολικού έτους 2017- 2018
2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα
3. Ωράριο Νηπιαγωγών
4. Κατανομή τμημάτων
5. Συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία
6. Λειτουργία προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος
7. Επιτήρηση μαθητών – Ασφάλεια μαθητών
8. Άδειες εισόδου στα Νηπιαγωγεία
9. Διαδικασία ενημέρωσης του myschool
10. Ημερολόγιο σχολικής ζωής
11. Συνεδριάσεις Συλλόγου διδασκόντων – παιδαγωγικές συναντήσεις – συνεργασία με τους γονείς
12. Συνεργασία Στελεχών – Επιμορφωτικές συναντήσεις
Β. Φοίτηση και Σχολική Ζωή
1. Απουσίες μαθητών

2. Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (Διδακτικές επισκέψεις- Εκδρομές)
3. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο
4. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων – προσκλήσεων
5. Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών
Γ. Μαθητική Μέριμνα
1. Εμβολιασμός μαθητών και Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
2. Εγγραφή και φοίτηση μαθητών Ρομά
3. Δικαιώματα μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι
Ενημέρωση εκπαιδευτικών
Αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων

Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.

Αφήστε μια απάντηση