ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 21η/29-08-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 29 Αυγούστου 2017

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπ/κών  – τοποθετήσεις εκπ/κών ΠΕ11 που βρίσκονται στην διάθεση του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας-αποσπάσεις εκπ/κών σε ΣΜΕΑΕ – αποσπάσεις εκπ/κών εντός ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας και τοποθέτηση αποσπασμένων εκπ/κών στο ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας

ΠΡΑΞΗ 21 29-08-2017

Αφήστε μια απάντηση