ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Δήλωση Υπεραριθμίας

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 21 Αυγούστου 2017

 «Υποβολή δήλωσης υπεραριθμίας  εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία που προέκυψαν υπεραριθμίες»

Καλούνται οι  εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ 70 που υπηρετούν στα σχολεία του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας όπου προέκυψαν υπεραριθμίες και αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες να υποβάλλουν υποχρεωτικά δήλωση υπεραριθμίας θετική ή αρνητική Υπεύθυνη-Δήλωση-Υπεραριθμίας από την Δευτέρα 21/08/2017 μέχρι την Τετάρτη 23/08/2017 και ώρα 14.00μ.μ. . Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές και με τηλεομοιοτυπία 2261350392 με επιβεβαίωση στο 2261350396.Οι Διευθυντές των παρακάτω σχολικών μονάδων υποχρεούνται να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΠΕ 70

ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡ.ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ
6/Θ ΑΣΩΠΙΑΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 1
6/Θ ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1
6/Θ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 1
1/Θ ΕΛΛΟΠΙΑΣ (ΟΡΓ. ΥΠΕΡ. ΛΟΓΩ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ) ΘΗΒΑΙΩΝ 1
12/Θ ΘΗΒΑΣ 8Ο ΘΗΒΑΙΩΝ 5
6/Θ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1
12/Θ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1Ο ΛΕΒΑΔΕΩΝ 4
6/Θ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3Ο ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2
6/Θ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 1
5/Θ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΘΗΒΑΙΩΝ 1
4/Θ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΠΕ 60

Ν/ΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡ.ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ
1/Θ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1
2/Θ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1
2/Θ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1
2/Θ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ 1
2/Θ ΘΗΒΑΣ 1Ο ΘΗΒΑΙΩΝ 1
2/Θ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2Ο ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1
2/Θ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11Ο ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1
2/Θ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 1Ο ΤΑΝΑΓΡΑΣ 1
ΠΕΤΡΑΣ (ΟΡΓ.ΥΠΕΡ. ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ) ΑΛΙΑΡΤΟΥ 1


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

. Αν  διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

  • α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
  • β) Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
    • ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.
    • ιι) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.

. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

. Η τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:

  • α) Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυμούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.
  • β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων του ίδιου γραφείου ή της ίδιας διεύθυνσης όπου δεν λειτουργεί γραφείο.
  • γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτησης.

. Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.

Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισμό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέση εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.

 

Αφήστε μια απάντηση