ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 1. Γιαννιός Μιχαήλ Πρόεδρος  Πολυχρονόπουλος Γεώργιος
Διευθυντής Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας  Δ/ντής του 2ου Δ.Σχ. Ορχομενού
 2. Καλπύρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος  Παγώνης Παναγιώτης
 Δ/ντής του 6ου Δ.Σχ. Λιβαδειάς  Δ/ντής του 7ου Δ.Σχ. Λιβαδειάς
 3. Νίκα Δέσποινα Μέλος  Στρατή Ευγενία
 Δ/ντρια του 4ου Δ.Σχ. Θήβας  Δ/ντρια του 1ου Δ.Σχ. Σχηματαρίου
 4. Γαμβρίλης Ιωάννης Αιρετός  Κουτσοβασίλη Όλγα
 Δ/ντής του  Δ.Σχ. Διστόμου  Εκπ/κός του 4ου Ν/γ Θήβας
 5. Τραμπάκουλος Ηλίας Αιρετός  Ρουπάκα Ιωάννα
 Δ/ντής του 5ου Δ.Σχ. Θήβας  Δ/ντρια του Ειδικού Δ.Σχ. Θήβας

Για τα Ιδιωτικά Σχολεία ορίζονται:

Τακτικά Μέλη

1.Κυραιλίδης Χαράλαμπος

2.Χατζήβεης Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Μαγκλάρας Χρήστος

2.Κυράνα Χριστίνα

 

Γραμματέας:  Λάμπρου Μαργαρίτα, Διοικητική Υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 της Δ/νσης ΠΕ Βοιωτίας.

Αναπληρωτής Γραμματέας: Δάκας Ευστάθιος, Εκπ/κός ΠΕ 70 του Δ.Σχ. Αγίου Δημητρίου.

Απόφαση Συγκρότησης ΠΥΣΠΕ: Φ.954/2-2-2016

 

Αφήστε μια απάντηση