ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Εν όψει της ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019-2020 και  για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση και διευκόλυνση της υπηρεσίας, τα παρακάτω έντυπα θα τα αναζητήσετε στο site της Υπηρεσίας μας, για να τα εκτυπώσετε , να τα συμπληρώσετε και να τα προσκομίσετε στη Διεύθυνση ΠΕ Βοιωτίας, κατά την ημέρα ανάληψης της υπηρεσίας σας.

1.Αναφορά ανάληψης.

   2. Δήλωση Τοποθέτησης .

3 Υπεύθυνη δήλωση δεν είμαι υπόδικος, δεν έχω καταδικασθεί, δεν είμαι συνταξιούχος, δεν ασκώ εμπορία κλπ.
4. Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που καταθέτει, για κάθε σχολικό έτος χωριστά από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις. Επισημαίνουμε ότι δεν θα προβαίνουμε στην αναγνώριση προϋπηρεσιών, χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση.

5.Ατομικά στοιχεία εκπαιδευτικού ανά πράξη(ο κάθε αναπληρωτής προσλαμβάνεται σε συγκεκριμένη πράξη ΕΣΠΑ (Ενιαίου τύπου Ολοήμερο Δημοτικό, Προσχολική Εκπαίδευση, Εξατομικευμένη, Εξειδικευμένη, ΕΚΟ, Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών, Προσφυγοπαίδων , ΠΕΠ) ή Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συμπληρώνεται το αντίστοιχο ατομικό δελτίο:

ΑΤΟΜΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΠΔΕ 

ATOMIKO ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΠ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΜΩΝ 

7.Ατομικό δελτίο αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

  1. Αίτηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου (αν υπάρχει).

9.Φάκελλος με λάστιχο.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ