ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΣΠΑ – ΠΔΕ 2018-2019

 

 

 

 

ΣΧOΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2018-2019

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΝΑ ΠΡΑΞΗ

2018-2019 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΩΝ

                                   Οδηγίες συμπλήρωσης του Ατομικού Ημερήσιου Απουσιολογίου

 2018-19 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ_ΠΔΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ_ΕΣΠΑ

 

 

1.    ΕΣΠΑ – Πράξη «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ: 5031894, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ατομικα-ΠΡΟΣ- ΣΧ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ 1/4/2019-5031894-ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

 

 

2.    ΕΣΠΑ – Πράξη «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018/19», με κωδικό ΟΠΣ: 5031892, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ατομικα-ΕΞΕΙΔ ΣΧ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΙΔ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ 1/4/2019-5031892-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΑΦΙΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

 

3.   ΕΣΠΑ – Πράξη   «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018/19» με Κωδικό ΟΠΣ  5031883, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ατομικα-ΕΞΑΤ- ΣΧ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ 1/4/2019-5031883-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

 

4.   ΕΣΠΑ – Πράξη   :«Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031893, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΟ

ατομικα-EKO-ΣΧ-

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ EKO 

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΚΟ ΕΕΠ ΕΒΠ

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ 1/4/2019-5031893-ΕΚΟ

 

5.   ΕΣΠΑ – Πράξη    :« «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2018-19», με κωδικό ΟΠΣ: 5031898, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΚ_1η τροπ. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2018-19_

ατομικα-ΕΝΙΑΙΟΥ-ΣΧ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ENIAIOY 

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ 1/4/2019-5031898-ΕΝΙΑΙΟΥ

 

 

6.   ΕΣΠΑ – Πράξη   :« ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , σχολικό έτος 2018-19», με Κωδικό ΟΠΣ 5031890,  του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤ, ΥΠΟΣΤ.ΔΟΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤ.ΥΠΟΣΤ. ΔΟΜΩΝ

ατομικα-ΔΟΜΩΝ ΣΧ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΩΝ 

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ 1/4/2019-5031890-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ-ΔΟΜΕΣ

 ΑΦΙΣΑ 5031890 ΔΟΜΩΝ

 

 

7.   ΕΣΠΑ – Πράξη  : «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ 5031825, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Στερεά Ελλάδα» 2014-2021.

ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΠ 

ΝΕΟ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ 1/4/2019-5031825-ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ

ατομικα-ΠΕΠ ΣΧ

 

 

8.   Έργο:  «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει της παρ.6, του αρ. 28, του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α’)», με κωδικό 2014ΣΕ04700000 (εθνικό σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

 

ΠΔΕ-ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2018-2019

ΑΤΟΜΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΠΔΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΔΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΔΕ ΕΕΠ-ΕΒΠ

 

 

9.  «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, για το σχολικό έτος 2017-2018, του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης 2014-2020.

 

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ 2018-2019

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

Αφήστε μια απάντηση