Άρθρα: 37ο Δημοτικό Λάρισας

Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι.

Διδάσκοντας σε παιδιά Γ΄ Δημοτικού το σεβασμό στον «Άλλο».

Γραμματή Καΐπη