Εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου

Αναφορικά με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου, σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γίνονται εκδηλώσεις, σύμφωνα με τις …

Διάβασε περισσότερα

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας …

Διάβασε περισσότερα

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων της λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω των επικείμενων εκλογών

To με αρ. πρωτ. Φ1/79634/ΓΔ4/20-05-2019 σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Επισυνάπτονται σχετικά: Σχετ.1: Το με Aρ. πρωτ.37504/15-05-2019 έγγραφο του Υπ.Εσωτερικών. Σχετ.2: Το με αρ. πρωτ. Φ1/79634/ΓΔ4/20-05-2019 έγγραφο της Γενικής …

Διάβασε περισσότερα

Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών απο ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, καθώς και σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020

Εγκύκλιος αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020 Εγκύκλιος αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, …

Διάβασε περισσότερα

Yποβολή αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων για το έτος 2018-2019.

Για τους  όρους και τις προϋποθέσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αριθμ .186387/Ε2/2-11-2018 (ΑΔΑ: Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π) εγκύκλιο μεταθέσεων, Μέρος 3ο ,ΚΕΦ. Β «Αμοιβαίες Μεταθέσεις» . Οι εκπ/κοί που πληρούν τις ανωτέρω …

Διάβασε περισσότερα