Επιμορφωτικές Ημερίδες

«Επιμορφωτικές Ημερίδες για τους εκπαιδευτικούς εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπ/κές ανάγκες – Παράλληλη Στήριξη του Προγράμματος ΕΣΠΑ –των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας …

Διάβασε περισσότερα