Χαρακτηρισμός ονομαστικά οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 2-5-2018 λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 63971/Ε2/23-4-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Οδηγίες για την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων και βελτιώσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας …

Read More

Προσδιορισμός οργανικών κενών σχολικών μονάδων Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων και διαπίστωση οργανικών υπεραριθμιών

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 26-4-2018 Προσδιόρισε τα οργανικά κενά των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων, κατά κλάδο, και κατά σχολική μονάδα ως ακολούθως Επισυνάπτεται η αντίστοιχη Υπέυθυνη …

Read More

Ανακλήσεις αποσπάσεων-Τροποποιήσεις τοποθέτησης-Aποσπάσεις-Μετακινήσεις-Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων

Με την με αρ. 40/6-9-2017, Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιωαννίνων πραγματοποιούμε τις παρακάτω υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας ,ως ακολούθως

Read More

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών,Πράξη.39/5-9-2017

Τοποθετείται η κ. Χαλιάσου Δήμητρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, μετά από λειτουργική υπεραριθμία στο 1ο Ν/Γ Ιωαννίνων, στο 31ο Ν/Γ Ιωαννίνων, με αίτησή της, από 6-9-2017 μέχρι τη λήξη του …

Read More

Ανακοίνωση αποσπάσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων εντός ΠΥΣΠΕ & τοποθέτηση αποσπασθέντων από άλλα ΠΥΣΠΕ

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων από …

Read More

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών εντός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων-Πράξη.39/5-9-2017

Τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών με απόσπαση στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, με αίτησή τους, από 1-9-2017 μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 (21-6-2018) και τους εκπαιδευτικούς κλάδου …

Read More

Ανακοίνωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών 4/θ και άνω Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών  4/θ και άνω Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως προβλέπεται από το ν. 3848/2010 ΦΕΚ Α’ 71, όπως  τροποποιήθηκε και …

Read More

Τροποποιημένο Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ιουνίου 2017

Τροποποιείται το πρόγραμμα συνεντεύξεων Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, και μετατίθεται η ημερομηνία προσέλευσης υποψηφίων. Αυτό προέκυψε ύστερα  από αιτιολογημένα αιτήματα προς το συμβούλιο επιλογής για αλλαγή ημερομηνίας. Κατόπιν αυτού το …

Read More

Ανακοίνωση μεταθέσεων – τοποθετήσεων του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων κατά τις συνεδριάσεις της 26ης & 29ης Μαΐου 2017 (Α & Γ Φάση)

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων σε συνεδρίασή του στις 26 Μαΐου 2017 πραγματοποίησε τις παρακάτω μεταθέσεις – τοποθετήσεις, για το σχολικό έτος 2017-2018 Από τη …

Read More