Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης μαθητών/τριών στη λήψη μέτρων προφύλαξης έναντι μετάδοσης του Covid-19Λήψη αρχείου