Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2020

Σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ.: 176287/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά στις Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020, «Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (94Α’)».

Επισημαίνουμε ότι οι «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2020» ανακοινώθηκαν με τη με αριθμ. πρωτ. 43925/Ε2/7-4-2020 απόφαση του ΥΠΑΙΘ.

Ο ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Επισυνάπτεται :  Αίτηση Εκπαιδευτικού

Αφήστε μια απάντηση