Τοποθέτηση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ86του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ηπείρου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου

Η με Αριθ.Πρωτ.:Φ.35/4487 της 21-05-2019 σχετική απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π. & Δ. Εκπαίδευσης Ηπείρου

Αφήστε μια απάντηση