Γνωστοποίηση ρυθμίσεων της λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω των επικείμενων εκλογών

To με αρ. πρωτ. Φ1/79634/ΓΔ4/20-05-2019 σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών

Επισυνάπτονται σχετικά:

Σχετ.1: Το με Aρ. πρωτ.37504/15-05-2019 έγγραφο του Υπ.Εσωτερικών.

Σχετ.2: Το με αρ. πρωτ. Φ1/79634/ΓΔ4/20-05-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών του ΥΠΠΕΘ.

Αφήστε μια απάντηση