Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ιωαννίνων ως συμβούλιο επιλογής

Με την με Αρ. Πρωτ.: Φ.30/10057 της 15-11-2018 Απόφαση της Περιφερειακής  Διευθύντριας  Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου Ανασυγκροτείται το Περιφερειακό Υπηρεσιακό  Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.)

Αφήστε μια απάντηση