Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για τα Υπηρεσιακά συμβούλια στο ΠΥΣΕΕΠ, στο ΑΠΥΣΠΕ, στο ΠΥΣΠΕ και στο ΚΥΣΠΕ 2018

  1. Με την με Αριθ. Πρωτ.:Φ.31.1/8352 της 08-10-2018 απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Π.Ε. & Δ.Ε. Ηπείρου Ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για το ΠΕΣΕΕΠ
  2. Με την με Αριθ. Πρωτ.:Φ.31.1/8351 της  08-10-2018 απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Π.Ε. & Δ.Ε. Ηπείρου Ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για ΑΠΥΣΠΕ
  3. Με την με αρ. Πρωτ. Φ.31.1/7610 της 10-10-2018 απόφαση του Δ/ντή Π.Ε. Ιωαννίνων Ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ιωαννίνων
  4. Με την με Αρ. Πρωτ. Φ.350 / 70 / 168176 /E3 της 9-10-2018 Υπουργική απόφαση .Ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( Κ.Υ.Σ.Π.Ε. )

 

Αφήστε μια απάντηση