Ανακοίνωση Υποβολής Δήλωσης Τοποθέτησης για συμπλήρωση ωραρίου λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, μετά τη συνεδρίασή του στις 12-7-2018, καλεί τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που έχουν χαρακτηριστεί οργανικά υπεράριθμοι (Γκούρη Αφροδίτη στο ΔΣ Καλπακίου), τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι στο ΔΣ Κεφαλόβρυσου (Παπακοσμά Αγλαΐα, Γεροδήμος Κωνσταντίνος, και Ντούση Ειρήνη αντίστοιχα) και όλους όσοι έχουν οργανική θέση και πρέπει να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, ανεξάρτητα αν επιθυμούν να αποσπαστούν κι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, να υποβάλουν δήλωση στα λειτουργικά κενά, όπως φαίνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο excel, από την Δεύτερα 16-07-2018 έως και την Πέμπτη 19-07-2018 και ώρα 14:00.

Οι εκπαιδευτικοί που χρειάζονται συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, ανά κλάδο.

Επισυνάπτονται:

  1. Πίνακες λειτουργικών κενών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01 & ΠΕ86
  2. Δήλωση τοποθέτησης

Αφήστε μια απάντηση