Συνδιοργάνωση Πιλοτικού Επιμορφωτικού Προγράμματος σε Δημοτικά Σχολεία των Ιωαννίνων

Η Επιστημονική και Παιδαγωγική  Καθοδήγηση Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. Ηπείρου (οι Σχολικοί Σύμβουλοι 3ης, 5ης και 6ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ιωαννίνων και ο Σχολικός Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας) σε συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων, θα υλοποιήσουν Πιλοτικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα σε Δημοτικά Σχολεία των Ιωαννίνων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, σε θέματα σχολικής άρνησης και συμπερίληψης. Στην παρούσα φάση θα πραγματοποιηθούν επιμορφώσεις ως εξής:

Αφήστε μια απάντηση