Διευκρινίσεις στο πλαίσιο της έγκαιρης και απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των διαδικασιών κατάρτισης των πινάκων αναπληρωτών της σχολικής χρονιάς 2018-2019

Στο πλαίσιο της έγκαιρης και απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των διαδικασιών κατάρτισης των πινάκων αναπληρωτών της επόμενης σχολικής χρονιάς 2018-2019 (με τη συμμετοχή και της Ανεξάρτητης Αρχής του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού) σας ενημερώνουμε ότι οι σχετικές Υ.Α. πρόσκλησης υποψηφίων αναπληρωτών (και ωρομισθίων) για τις δομές της γενικής και ειδικής αγωγής αναμένεται να εκδοθούν το ίδιο διάστημα με πέρυσι, ήτοι  περί τα τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου.

           Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως:

(α) ενημερώσετε άμεσα το σύνολο των συμβασιούχων εκπ/κών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολούνται σε φορείς αρμοδιότητάς σας επί του θέματος, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν ενδεχόμενες αντιδράσεις περί μη έγκαιρης ενημέρωσής τους και

(β) προβείτε το συντομότερο δυνατό σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες καταχώρισης των στοιχείων προϋπηρεσίας εκπ/κών αρμοδιότητάς σας του τρέχοντος σχολικού έτους 2017-2018 στο ΟΠΣΥΔ [σχετικό επί του θέματος το από 20-11-2017 σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κ.Υ. με θέμα «Ενεργοποίηση της δυνατότητας ενημέρωσης ανάληψης υπηρεσίας και προϋπηρεσίας αναπληρωτών / ωρομισθίων εκπαιδευτικών τρέχοντος σχολικού έτους (2017-2018)«], προκειμένου να επικαιροποιηθούν καταλλήλως οι ηλεκτρονικοί φάκελοι των εκπ/κών και οι απαραίτητες πληροφορίες να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων αναπληρωτών.

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Γενική Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης,

Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης,

Τμήμα Α΄ Διορισμών

Αφήστε μια απάντηση