Συνδιοργάνωση Πιλοτικού Επιμορφωτικού Προγράμματος

Με απόφαση της  Περιφερειακής Διευθύντριας Π.Ε. και Δ.Ε. Ηπείρου εγκρίνεται η Συνδιοργάνωση Πιλοτικού Επιμορφωτικού Προγράμματος της Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Περιφερειακής Δ/σης  Π.Ε. Ηπείρου (οι Σχολικοί Σύμβουλοι 3ης, 5ης και 6ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ιωαννίνων  και ο Σχολικός Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας) σε συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων, σε Δημοτικά Σχολεία των Ιωαννίνων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, σε θέματα διαφοροδιάγνωσης της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας, σχολικής άρνησης και συμπερίληψης.

Θέμα: «Συνδιοργάνωση Πιλοτικού Επιμορφωτικού Προγράμματος».

Αφήστε μια απάντηση