Επικοινωνία

Η σύνθεση και τα στοιχεία επικοινωνίας Σ.Ε.Ε. πρωτοβάθμιας & κοινών ειδικοτήτων

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΕ60 Νηπιαγωγών

Παπαγεωργίου Αικατερίνη

Σχολικές Μονάδες 

aikpapag@yahoo.gr

2651026774

ΠΕ60 Νηπιαγωγών

Νταμάνη Αικατερίνη

Σχολικές Μονάδες

katerinadamani@yahoo.gr

ΠΕ70 Δασκάλων

Σακελλαροπούλου Ευδοξία

Σχολικές Μονάδες 

esakellarop@gmail.com

2651030791

ΠΕ70 Δασκάλων

Γιαννακού Μαρία

Σχολικές Μονάδες 

mgiannakou19@gmail.com

2651026774

ΠΕ70 Δασκάλων

Ντόκα Αγλαΐα

Σχολικές Μονάδες 

ntoka.aglaia@gmail.com

2651026774

ΠΕ70 Δασκάλων

Σιούλας Γεώργιος

Σχολικές Μονάδες 

g.sioulas@gmail.com

2651026774

ΠΕ70 Δασκάλων

Νικόλαος Σουτόπουλος

Σχολικές Μονάδες 

kostanasio@sch.gr

2651030791

ΠΕ05 Γαλλ.Γλώσσας

Νάτση Χάιδω

Σχολικές Μονάδες 

haidonatsi@sch.gr

2651064862

ΠΕ06 Αγγλ. Γλώσσας

Κεραμίδα Αρετή

Σχολικές Μονάδες 

akeramida@hotmail.com

2651073463

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

Μπισκανάκη Φανή

Σχολικές Μονάδες 

fani.biskan@gmail.com

265164862

ΠΕ86 Πληροφορικής

Μπασούνας Αθανάσιος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ86 Πληροφορικής

ibellou@sch.gr

2651073463

ΠΕ70 Αειφορία

Λώλης Θωμάς

Χώρος Ευθύνης

tomlo@sch.gr

2651030791

ΠΕ60 Ειδικής Αγωγής

Χριστοφορίδου Καλυψώ

Χώρος Ευθύνης

kchristo@cc.uoi.gr

2651064269

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: 2651064862      


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
: Τηλέφωνο : 2651039752, 2651025897  – email : pekes@ipeir.pde.sch.gr

Αφήστε μια απάντηση