Αναπληρωτές

Εδώ θα βρείτε ότι αφορά τα νέα Προγράματα ΕΣΠΑ που υλοποιούνται απο την Διεύθυνσή μας και το Υπουργείο Παιδείας

 • Υπεύθυνοι: Μπότσικου Γιολάντα, Κωστάκη Χριστίνα, Τηλ. Επικ.: 2651024947,
 • Τεχνική Υποστήριξη & αναρτήσεις ιστοσελίδας:  Θεοδώρου Ευάγγελος ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – Γιώτης Ευάγγελος ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 


ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

 1. Οδηγός Υλοποίησης Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολειού, 2020-2021 ΟΠΣ 5069634
 2. Οδηγός Υλοποίησης Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2020-2021 ΟΠΣ 5069631
 3. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021 ΟΠΣ: 5069645
 4. Οδηγός Υλοποίησης Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2020-2021, ΟΠΣ 5069864
 5. Οδηγός Υλοποίησης Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δόμων Εκπαίδευσης 2020-2021, ΟΠΣ: 5069632
 6. Οδηγός Υλοποίησης Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2021, ΟΠΣ 5031773, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»
 7. Οδηγός Υλοποίησης Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης 2014-2020
 8. Οδηγός Υλοποίησης Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021, ΟΠΣ: 5069633
 9. Οδηγός Υλοποίησης Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Βάσει του Αρ. 47 του Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000

ΕΝΤΥΠΑ

 1. Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολειού, 2020-2021 ΟΠΣ 5069634
 2. Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2020-2021 ΟΠΣ 5069631
 3. Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021 ΟΠΣ: 5069645
 4. Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2020-2021, ΟΠΣ 5069864
 5. Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δόμων Εκπαίδευσης 2020-2021, ΟΠΣ: 5069632
 6. Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2021, ΟΠΣ 5031773, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»
 7. Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης 2014-2020
 8. Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021, ΟΠΣ: 5069633
 9. Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Βάσει του Αρ. 47 του Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000

ΛΟΓΟΤΥΠΑ

Αφήστε μια απάντηση