Αναπληρωτές

 ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

Εδώ θα βρείτε ότι αφορά τα νέα Προγράματα ΕΣΠΑ που υλοποιούνται απο την Διεύθυνσή μας και το Υπουργείο Παιδείας

                      Υπέυθυνοι : Μπότσικου Γιολάντα, Κωστάκη Χριστίνα Τηλ. Επικ. :2651024947

Τεχνική Υπστήριξη & πληροφόρηση : Θεοδώρου Ευάγγελος ΠΕ19

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ότι αφορά τα Προγραμματα που υλοποιήθηκαν κατά το Σχ. Έτος 207-18 πατήστε εδώ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 A. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Σχ. Έτους 2018-18

ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝΠΕ 91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,  ΠΕ 79  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Β. ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

1. ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-2019

2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019

3. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019

ΕΝΤΥΠΑ

1. ΠΡΑΞΗ_ΑΝΑΛΗΨΗΣ_ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2. ΠΡΑΞΗ_ΑΝΑΛΗΨΗΣ_ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΠ

3. ΠΡΑΞΗ_ΑΝΑΛΗΨΗΣ_ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Επισήμανση….Στο Παρουσιολόγιο 3. Η συμπλήρωση των πεδίων γίνεται από το φύλλο ΠΡΑΞΕΙΣ

  1.  ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ_ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 2018-19

 2.  ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ_ΟΛΩΝ_ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ_ΠΛΗN_ΠΕΠ_ΗΠΕΙΡΟΣ-2018-19

 3.  ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2018-19

4.  ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ_ΠΕΠ_ΗΠΕΙΡΟΣ-2018-19

Αφήστε μια απάντηση