Υπηρεσιακό Συμβούλιο

• Πρόεδρος Ντούτσης Δημήτρης εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 – δασκάλων (Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων)
Αναπληρωτής Κωστανάσιος Λάζαρος εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 – δασκάλων (Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων )
• Τακτικό μέλος (Αντιπρόεδρος) Κωλέτση Ελένη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 – δασκάλων (Διευθύντρια ΔΣ. Σταυρακίου)
Αναπληρωτής Κρέκης Δημήτριος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 – δασκάλων (Διευθυντής  Δ.Σ. Παρακαλάμου Ιωαννίνων)
• Τακτικό μέλος Χριστοδούλου Ευθύμιος εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 – δασκάλων (Διευθυντής ΔΣ. Δροσοχωρίου Ιωαννίνων)
Αναπληρωτής Πιπερίδης Πέτρος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 – δασκάλων (Διευθυντής 1ου Δ.Σ. ΚόνιτσαςΙωαννίνων)
• Τακτικό αιρετό μέλος Λίοντος Βασίλειος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 – Αγγλικής γώσσας  (Προσωρινή τοποθέτηση στο 1ο Δ.Σ. Μετσόβου)
Αναπληρώτρια Κοκκινέλη Κυριακή εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών (οργανική στο Ε.Νηπιαγωγείο ΣΑΠ)
• Τακτικό αιρετό μέλος Στουγιάννος Χρήστος εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 – δασκάλων (οργανική θέση 18ο Δ.Σ. Ιωαννίνων)
Αναπληρώτρια Νάτσια Ελευθερία εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών (οργανική θέση στο 3ο Ν.Γ. Κόνιτσας)
• Γραμματέας Μπριάκου Δήμητρα ΠΕ ΔΙΟΙΚ (υπάλληλος Διεύθυνσης Π.Ε, Ιωαννίνων)
Αναπληρώτρια Γκουγιάννου Όλγα ΠΕ ΔΙΟΙΚ (υπάλληλος Διεύθυνσης Π.Ε, Ιωαννίνων)

Αφήστε μια απάντηση