Υπηρεσιακό Συμβούλιο

• Πρόεδρος Λάζαρος Κωστανάσιος εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 – δασκάλων (Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων)
Αναπληρωτής
• Τακτικό μέλος (Αντιπρόεδρος) Κωστανάσιος Λάζαρος εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 – δασκάλων (Διευθυντής 1ου Δ.Σ. Κόνιτσας)
Αναπληρώτρια Δημητριάδη Ελένη εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 – δασκάλων (Διευθύντρια 1ου Δ.Σ. Ιωαννίνων)
• Τακτικό μέλος Μοσχίδου Μαρία εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 – δασκάλων (οργανική στο3ο Δ.Σ. Ανατολής Ιωαννίνων)
Αναπληρώτρια Ρέγκα Αθανασία εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 – δασκάλων (οργανική στο Δ.Σ. Μεταμόρφωσης)
• Τακτικό αιρετό μέλος Λίοντος Βασίλειος εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 – Αγγλικής γώσσας  (Προσωρινή τοποθέτηση στο 1ο Δ.Σ. Μετσόβου)
Αναπληρώτρια Κοκκινέλη Κυριακή εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών (οργανική στο Ε.Νηπιαγωγείο ΣΑΠ)
• Τακτικό αιρετό μέλος Στουγιάννος Χρήστος εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 – δασκάλων (οργανική θέση 18ο Δ.Σ. Ιωαννίνων)
Αναπληρώτρια Νάτσια Ελευθερία εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών (οργανική θέση στο 3ο Ν.Γ. Κόνιτσας)
• Γραμματέας Μπριάκου Δήμητρα ΠΕ ΔΙΟΙΚ (υπάλληλος Διεύθυνσης Π.Ε, Ιωαννίνων)
Αναπληρώτρια Φραγκάκη Άννα ΠΕ ΔΙΟΙΚ (υπάλληλος Διεύθυνσης Π.Ε, Ιωαννίνων)

Αφήστε μια απάντηση