Αρχείο ημέρας Απρίλιος 13, 2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ σε 9 ΝΕΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ επιμορφωτικά προγράμματα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σε συνεργασία με την ΕΕΠΕΚ (Απρίλιος 2022)

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ

_______________________________________________________________

Αγαπητή/έ συνάδελφε,

Ενημερώνουμε ότι παρατείνεται μέχρι 14 Απριλίου 2022 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στα ακόλουθα 9 εξ ολοκλήρου από απόσταση (με ασύγχρονο τρόπο) επιμορφωτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (σε συνεργασία με την ΕΕΠΕΚ):

Α/Α Τίτλος: Ημερομηνία έναρξης: Ημέρες & ώρες διεξαγωγής: Συνολική διάρκεια: Χώρος Υλοποίησης: Ημ. Λήξης / Χαρακτηρισμός: ΚΟΣΤΟΣ
1 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης και ο Ρόλος του Σύγχρονου Εκπαιδευτικού 11/04/2022 Ασύγχρονη μορφή 520 ώρες (10 μήνες) Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

13/02/2023 – ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΠ και υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ) 180€
2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 11/04/2022 Ασύγχρονη μορφή 200 ώρες (14 εβδομάδες) Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

17/07/2022 – ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ (για ΕΟΠΠΕΠ) 140€
3 Διοικητικά έγγραφα και νομοθεσία – Πληροφοριακά συστήματα στην εκπαίδευση 11/04/2022 Ασύγχρονη μορφή 520 ώρες (10 μήνες) Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

13/02/2023 – ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΠ και υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ) 180€
4 Αξιοποίηση Διαδικτύου, Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, STEM και Πληροφορικής στη διδακτική πράξη 11/04/2022 Ασύγχρονη μορφή 745 ώρες (10 μήνες) Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

13/02/2023 – ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΠ και υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ) 180€
5 Ψυχολογικές παρεμβάσεις, Ψυχική ανθεκτικότητα και Αυτοεκτίμηση για εκπαιδευτικούς και μαθητές 11/04/2022 Ασύγχρονη μορφή 775 ώρες (10 μήνες) Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

13/02/2023 – ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΠ και υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ) 180€
6 Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση 11/04/2022 Ασύγχρονη μορφή 500 ώρες (10 μήνες) Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

13/02/2023 – ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΠ, υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ και πίνακες Ειδικής Αγωγής) 140€
7 Εκπαίδευση, φύλο και σεξουαλικότητα 11/04/2022 Ασύγχρονη μορφή 520 ώρες (9 μήνες) Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

13/01/2023 – ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΠ και υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ) 170€
8 Τεχνικές επικοινωνίας και δημιουργικές τεχνολογίες στην εκπαίδευση: Εφαρμογές και δεξιότητες του προφορικού λόγου στην εκπαιδευτική πράξη 11/04/2022 Ασύγχρονη μορφή 464 ώρες (9 μήνες) Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

13/01/2023 – ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΠ και υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ) 170€
9 Επιμόρφωση και Πιστοποίηση Επιμελητριών/ών για το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» και για τη διαπαιδαγώγηση και φροντίδα παιδιών 11/04/2022 Ασύγχρονη μορφή 500 ώρες (9 μήνες) Εξ αποστάσεως

(Εξ ολοκλήρου)

13/01/2023 – ΕΤΗΣΙΟ (για ΑΣΕΠ, υποψήφια ΣΤΕΛΕΧΗ και απασχόληση στο αντίστοιχο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας[1]) 180€

 

[1] Αναλυτικές λεπτομέρειες υπάρχουν στις τελευταίες σελίδες της πρόσκλησης, την οποία θα βρείτε στο σύνδεσμο που υπάρχει παρακάτω.

Το συνολικό κόστος του κάθε προγράμματος μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ με την αίτηση εγγραφής είτε σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ΜΟΝΟ αν η πληρωμή γίνει με οποιαδήποτε ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ κάρτα. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ δεν υπάρχουν.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 14η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Τα επίσημα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης (στα οποία θα αναγράφεται η διάρκεια κάθε προγράμματος σε ώρες καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης), μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του εκάστοτε προγράμματος, θα σφραγίζονται και θα υπογράφονται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (με αριθμό πρωτοκόλλου), το οποίο είναι αρμόδιο για την έγκαιρη αποστολή τους στους δικαιούχους.

 1. Τα Πιστοποιητικά αυτά οδηγούν, στην περίπτωση των ΕΤΗΣΙΩΝ προγραμμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις μέγιστες σχετικές μοριοδοτήσεις για το διορισμό μονίμων και αναπληρωτών μέσω ΑΣΕΠ (2 μόρια για εκπαιδευτικούς ΠΕ και 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ, 1 μόριο για κάθε πρόγραμμα με μέγιστο αριθμό μορίων τα 2 για την επιλογή στελεχών της Εκπαίδευσης, αλλά και μοριοδότηση σε διάφορες περιπτώσεις σε ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κλπ.).
 2. Ειδικά για το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα για την απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ (Ν.2844/2012, παρ17, δδ και Ν. 4386/16 Άρθρο 67). Ο πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων προηγείται στις προσλήψεις προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων κλπ., μοριοδοτείται σε ΙΕΚ κ.ά.
 3. Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωσή του προγράμματος «Ειδική Αγωγή στην Εκπαίδευση» οι επιμορφούμενοι λαμβάνουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ το μέγιστο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (και αναπληρωτών) καθώς και για την ένταξη στους επικουρικούς πίνακες ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019, άρθρο 58), σε προκηρύξεις για επιλογή ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, και ανάλογα με την προκήρυξη σε ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΟΑΕΔ κ.ά.
 4. Όσον αφορά το πρόγραμμα «Επιμόρφωση και Πιστοποίηση Επιμελητριών/ών για το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» και για τη διαπαιδαγώγηση και φροντίδα παιδιών» σκοπός είναι είναι να επιμορφώσει, να εκπαιδεύσει και να πιστοποιήσει όλες και όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε να έχουν τα απαραίτητα ουσιαστικά εφόδια των απαιτούμενων ειδικών γνώσεων και να είναι σε θέση να εργασθούν ως Επιμελητές (παιδαγωγοί-φροντιστές), στο πλαίσιο του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς» που θα αρχίσει να υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας από το 2022 και μετά.

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 1 ΜΗΝΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Αίτηση παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγράμματος (στο https://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria) έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν όλα τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ, ενώ για τα μη μέλη – ανεξαρτήτως ειδικότητας & βαθμίδας εκπαίδευσης- δίνεται η δυνατότητα εγγραφής ως μέλος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα, δηλ. 14/04/2022 (για την εγγραφή στην Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ακολουθήστε τις οδηγίες της ιστοσελίδας: http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi, εφάπαξ συνδρομή μέλους: 20€, χωρίς επιπλέον ετήσιες συνδρομές).

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα του προγράμματος στο παρακάτω αρχείο: https://www.eepek.gr/images/announs/ProsklisiGiaAitsiSe9NeaMoriodotoumenaPanMakedoniasApril2022.pdf  

 

Από την Επιτροπή Επιμόρφωσης της ΕΕΠΕΚ

 

Internet of Things and Robotics: To Ψηφιακό μας Μέλλον στο Σημερινό Σχολείο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Internet of Things and Robotics: To Ψηφιακό μας Μέλλον στο Σημερινό Σχολείο
(400 ωρών – 9μηνο)

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η πλατφόρμα Ε.Π.Τ.Α. (https://epta.aegean.gr) υλοποιεί ετήσιο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο:

« Internet of Things and Robotics: To Ψηφιακό μας Μέλλον στο Σημερινό Σχολείο »

Σκοπός

Προετοιμάζει σύμφωνα με τα νέα προγράμματα σπουδών του μαθήματος τεχνολογίας που θα εφαρμοστούν άμεσα σε πρότυπα και πειραματικά σχολεία και από το 2023 σε όλα τα σχολεία.

Το διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet of Things, IoT) αποτελείται από ένα σύνολο τεχνολογιών διασύνδεσης «έξυπνων» και ρομποτικών αντικειμένων στο διαδίκτυο. Το ΙοΤ αναμένεται να πολλαπλασιάσει των αριθμό των συνδέσεων στο διαδίκτυο τα επόμενα χρόνια. Μέχρι το τέλος του 2020 αναμένονται 9.9 δισεκατομμύρια ΙοΤ συσκευές να είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο και μέχρι το 2025 ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει τα 25 δις. Επιπλέον η παγκόσμια αγορά ΙοΤ, ως προς τις δαπάνες τελικών χρηστών για λύσεις IoT, το 2020 αναμένεται να διαμορφωθεί στα 280 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ μέχρι το 2025 αναμένεται να αυξηθεί στα 1,5 τρις δολάρια.

Είναι λοιπόν σίγουρο ότι το ψηφιακό μας μέλλον έχει ως βασικό συστατικό το ΙοΤ και την ρομποτική, είναι σημαντικό οι τεχνολογίες αυτές να περάσουν γρήγορα και με αποδοτικό τρόπο στο σχολείο ώστε οι σημερινοί μαθητές να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη από τον ψηφιακό μετασχηματισμό που θα επιφέρει το ΙοΤ. Το πρόγραμμα είναι δομημένο ώστε να παρέχει όλες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, τεχνολογικές και διδακτικές ενώ εστιάζει στην εφαρμοσμένη χρήση και με πληρότητα ένταξη των ΙοΤ και της ρομποτικής σε όλες τις βαθμίδες του σημερινού σχολείου. Η εφαρμογή γίνεται κλιμακωτά και επαγωγικά από το απλό στο σύνθετο και από το Δημοτικό σχολείο στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να έχουν σφαιρική άποψη για τις δυνατότητες και τα οφέλη των ΙοΤ διδακτικών προσεγγίσεων, αλλά και να μπορούν να αναπτύσσουν τις δικές τους προσεγγίσεις προσαρμόζοντάς τες στις απαιτήσεις και συνθήκες του μαθήματός τους. Επιπλέον η σφαιρική κάλυψη των τεχνολογικών απαιτήσεων αλλά και η κλιμακούμενης δυσκολίας εφαρμογές αποτελούν μια πλήρη εισαγωγή στα ΙοΤ/ρομποτικάσυστήματα για τους επαγγελματίες που θέλουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο.

 

Γενικές πληροφορίες

Επιστημονικός Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Χαράλαμπος Σκιάνης, Καθηγητής, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών κα Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται εκπαίδευση 400 ωρών, σε χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, αξιοποιώντας αποκλειστικά την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, πρακτική και εργασίες ανάπτυξης στις θεματικές ενότητες καθώς και η επικοινωνία με τους καταξιωμένους επιστήμονες που διδάσκουν διασφαλίζουν την σε βάθος κατανόηση τεχνολογιών διασυνδεδεμένων έξυπνων συστημάτων στο πλαίσιο του Διαδικτύου των Πραγμάτων και της Ρομποτικής.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ενσωματώσουν τεχνολογίες αιχμής στο μάθημά τους και να φέρουν το μέλλον πιο κοντά στους μαθητές τους. Επιπλέον το πρόγραμμα αποτελεί μια πολύ καλή εισαγωγή στο χώρο, για απόφοιτους θετικών σχολών, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανικούς πληροφοριακών συστημάτων και επαγγελματίες του κλάδου της πληροφορικής που θέλουν να επεκταθούν επαγγελματικά στο συγκεκριμένο κλάδο. Η δομή του προγράμματος έχει διαμορφωθεί ώστε να καλύπτει σφαιρικά το αντικείμενο και έτσι απευθύνεται σε οποιονδήποτε σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιεί ήδη τεχνολογίες διασυνδεμένων έξυπνων συστημάτων στον επαγγελματικό του ή μη χώρο.

 

Ενδεικτικά το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και κλάδων, ιδιαίτερα STEM
 • Στελέχη Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ρομποτικά συστήματα IoΤ
 • Στελέχη Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται σε ρομποτικά συστήματα IoT
 • Φοιτητές και παιδαγωγικών σχολών και τεχνολογικών κατευθύνσεων.

Παροχές προγράμματος

 • Εκπαιδευτικό υλικό (άρθρα, πρακτική, βιντεοδιαλέξεις, παρουσιάσεις power point, e-books, σημειώσεις, προτεινόμενη βιβλιογραφία)
 • Οδηγός μελέτης
 • Βεβαίωση συμμετοχής
 • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες 20μονάδες ECVET

 

Μοριοδότηση προγράμματος

Κατηγορίες μοριοδότησης βάσει νομοθεσίας.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4547/2018 ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018

Μοριοδότηση στελεχών (Διευθυντές, Προϊστάμενοι, Συντονιστές)

δ) Επιμόρφωση: 1 κατ’ ανώτατο όριο μονάδα

ββ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών ή / και εννεάμηνης διάρκειας: 0,5 μονάδες.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589/2019– ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019

Πρόσληψη εκπαιδευτικών

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019

Πρόσληψη αναπληρωτών

Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών.
Δύο (2) μονάδες

 

ΥΑ 222084/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018)

Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Η επιμόρφωση αποτιμάται κατ’ ανώτατο όριο με μία (1) μονάδα
βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τριακοσίων (300) τουλάχιστον ωρών ή και εννεάμηνης διάρκειας, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής: μισή (0,50) μονάδα

Επιπλέον μοριοδότηση εξαρτάται από τα εκάστοτε κριτήρια των προκηρύξεων/προσκλήσεων όπως αυτά καθορίζονται από τους φορείς που τις εκδίδουν κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης τους και οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να επικοινωνούν με τους εν λόγω φορείς για διευκρινίσεις και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη διερεύνηση ζητημάτων μοριοδότησης.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 500,00 € ανά εκπαιδευόμενο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μια, δύο ή τρεις δόσεις. Η τελευταία δόση πρέπει να καταβληθεί πριν τη λήξη του προγράμματος.

Οι εκπτωτικές κατηγορίες συμμετοχής είναι:

 • Έκπτωση 10%σε εκπαιδευτικούς,
 • Έκπτωση 10%σε φοιτητές,
 • Έκπτωση 10%σε άνεργους και συμμετέχοντες άνω των 40 ετών,
 • Έκπτωση 10%σε προκαταβολή του συνολικού ποσού.

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη προγράμματος:   2 Μαΐου 2022
Λήξη προγράμματος:        29 Ιανουαρίου 2023

Αναλυτικές πληροφορίες – Κατάθεση αιτήσεων:

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα κριτήρια επιλογής καθώς και για την αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αντλήσουν από τον εξής σύνδεσμο: https://epta.aegean.gr/courses/iot-robotics-in-education-2022/

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τη γραμματεία του προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 22730 82255 καθημερινά τις ώρες 9:00-15:00, καθώς και στο email: epta@aegean.gr.

 

Απεγγραφή από τις λίστες του Ε.Π.Τ.Α.

ΕΚΟΜΕ -TAKORAMA

Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

 

Με χαρά σας προσκαλούμε στο webinar του ΕΚΟΜΕ σε συνεργασία με το Takorama International Animation Festival 2022 για μια δημιουργική περιήγηση στους στόχους, τις ταινίες και το εκπαιδευτικό υλικό του Takorama 2022, που τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO και απευθύνεται σε παιδιά, μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς. Στο πρωτότυπο αυτό webinar θα δούμε κάποιες από τις ευφάνταστες ταινίες animation μικρού μήκους που συνθέτουν το ποιητικό οπτικό σύμπαν του Takorama μαζί με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσφέρονται προς αξιοποίηση, εντός και εκτός τάξης.

 

Το ΕΚΟΜΕ, ως βασικός και επίσημος πλέον συνεργάτης του Φεστιβάλ στην Ελλάδα από φέτος, συμμετείχε στην Κριτική Επιτροπή προεπιλογής των ταινιών, επιμελήθηκε την ελληνική απόδοση των φύλλων εργασίας που συνοδεύουν τις 15 ταινίες κινουμένων σχεδίων, και στηρίζει επικοινωνιακά τις δράσεις του Φεστιβάλ στην εκπαιδευτική κοινότητα. Από την 1η Απριλίου έως και τις 24 Ιουνίου 2022, όλο το υλικό του Φεστιβάλ είναι ελεύθερα προσβάσιμο και χωρίς διαφημίσεις, κατόπιν εγγραφής, για 5 ηλικιακές κατηγορίες  (3-18 ετών).

 

Συνδεθείτε μαζί μας την Τετάρτη, 13 Απριλίου, 17.00-18.00 για να ταξιδέψουμε στον κόσμο του animation. Εγγραφές μέσω της πλατφόρμας ZOOM εδώ: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qavl4iPJQHWIH73k76jYaQ.

 

Το webinar θα μεταδοθεί και μέσω livestream από το EKOME Facebook, @ekomemedia.

Περισσότερα για τις δράσεις του ΕΚΟΜΕ για τη Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία εδώ: https://www.ekome.media/el/ekpaideysi/.

 

Σας περιμένουμε!

 

Πληροφορίες: 214 4022522, 214 4022534

 

 

 

Irene Andriopoulou
Head, Research, Studies & Educational Programs Department
Audiovisual Archives & Education R&D Directorate

T     +30 214 4022 522
E     irandriopoulou@ekome.media
Al. Pantou & Fragkoudi 11 str.,
17671 Athens, Greece
INVEST DIGITISE EDUCATE
www.ekome.media

 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ»

Αγαπητή/έ συνάδελφε,

Σε συνέχεια των πολυδιάστατων δράσεων της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), με χαρά σας ανακοινώνουμε την υλοποίηση ενός νέου ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ επιμορφωτικού μας προγράμματος ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (500 ωρών) για το 2021 – 2022. Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πληροφορίες για το επιμορφωτικό πρόγραμμα της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων & όλων των ειδικοτήτων (Α/θμιας, Β/θμιας, Γ/θμιας Εκπ/σης, ΣΔΕ, ΙΕΚ, κλπ., Mέλη της ΕΕΠΕΚ όλης της Ελλάδας, Φοιτητές – Αποφοίτους, Εκπαιδευτές Ενηλίκων, κ.λπ.) με θέμα:
«ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ».

Αίτηση παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων μας έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν όλα τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ, ενώ για τα μη μέλη –ανεξαρτήτως ειδικότητας & βαθμίδας εκπαίδευσης- δίνεται η δυνατότητα εγγραφής ως μέλος της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα (για την εγγραφή στην Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ακολουθήστε τις οδηγίες της ιστοσελίδας: https://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 24/04/2022

Θα ακολουθήσουν, σύντομα, ανακοινώσεις για νέα προγράμματα, σε όλη την Ελλάδα.

Δείτε την αναλυτική λίστα των προγραμμάτων μας στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria

Επισυναπτόμενο αρχείο: https://members.eepek.gr/assets/uploads/products/MD116_SigxronaPsifiakaErgaleiaStiDidaskalia.pdf 

 

Με εκτίμηση,

Για την Επιτροπή Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.,

Ο Πρόεδρος                               Ο Αντιπρόεδρος

 Δημήτρης Κολοκοτρώνης           Δημήτρης Λιόβας

Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ –

 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ

 

 

 

Συγγραφείς: Μαρία Σακελλαρίου, Παναγιώτα Στράτη, Πολυξένη Μήτση, Μαρία Μπάνου, Μαρίνα Μπέση, Ελευθερία Νάτσια, Αικατερίνη Παπουτσή

Πρόλογος: Νίκος Παπαδάκης

Κωδικός Ευδόξου: 102125389

 

Το παρόν σύγγραµµα εξετάζει σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση των εν ενεργεία αλλά και των µελλοντικών εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και µάθηση, ενώ παράλληλα διερευνά τους παράγοντες που επηρεάζουν τις µαθησιακές εµπειρίες, τη διαδικτυακή µάθηση και τη µικτή/συνδυαστική µάθηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαµόρφωση των διαδικτυακών µαθηµάτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και ο σχεδιασµός δραστηριοτήτων µικτής/συνδυαστικής µάθησης αποσκοπούν να προετοιµάσουν τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς για τη µελλοντική τους εργασία. Αντίστοιχα, οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί καλούνται να προσαρµόσουν στο διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον τις πρακτικές που κρίνουν αποτελεσµατικές από την εµπειρία τους στη διά ζώσης διδασκαλία. Από τα δεδοµένα των ερευνών που παρουσιάζονται στο βιβλίο –µε αφορµή τις προκλήσεις λόγω της πανδηµίας του Covid 19 που επέβαλαν ως αδήριτη ανάγκη την εξ αποστάσεως διδασκαλία και µάθηση– φαίνεται ότι τα εκπαιδευτικά προγράµµατα διδασκαλίας και µάθησης δεν πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στην ασύγχρονη διδασκαλία. Αντίθετα, είναι σηµαντικό να υπάρχει συνδυασµός σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας και µάθησης, ώστε να προάγονται συνδυαστικά διαδικτυακές και παραδοσιακές µορφές διδασκαλίας. Το σύγγραµµα απευθύνεται σε µελλοντικούς εκπαιδευτικούς που αντιµετωπίζουν την πρόκληση των ζητηµάτων της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και µάθησης, αλλά και σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και ερευνητές που ενδιαφέρονται για την ασύγχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση ως µέρος της ποιότητας της εκπαίδευσης.

«…Η ισχυρή θεωρητική θεµελίωση, τα κρίσιµα ερευνητικά ερωτήµατα που διατρέχουν το βιβλίο και αποτέλεσαν την αφετηρία για τη διεξαγωγή τριών πολυ-παραµετρικών ερευνών στο πεδίο, η συγκροτηµένη, συνεκτική και καινοτόµα µεθοδολογική στρατηγική εξέβαλαν σε σηµαντικά (ακριβέστερα αποκαλυπτικά) ερευνητικά ευρήµατα, που εκτιµούµε ότι αναδιατάσσουν ευρύτερα τη συζήτηση όχι µόνο για την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική και µαθησιακή διαδικασία, αλλά και για το µέλλον της εκπαίδευσης που εµφανώς απασχολεί τις συγγραφείς».

Νίκος Παπαδάκης [από τον Πρόλογο του βιβλίου]

 

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.

Για το εξώφυλλο πατήστε εδώ.

Για τα περιεχόμενα πατήστε εδώ.

Για την εισαγωγή πατήστε εδώ.

 

 

Πληροφορίες

Σπύρος Ναστάτος
Διεύθυνση Marketing

 

Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ
Συντ. Δαβάκη 10 & Μυλοποτάμου – Αθήνα 11526
Τηλ. 210-3390204/5/6. info@pediobooks.gr
www.pediobooks.gr – facebook.com/pediobooks.gr

 

Αυτό το e-mail δεν μπορεί να θεωρηθεί spam εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα παραληπτών. Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας, επιλέξτε το παρακάτω link UNSUBSCRIBE / ΔΙΑΓΡΑΦΗ. Αυτό το μήνυμα σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290 τ.Α) πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων: «Κάθε μήνυμα θα πρέπει vα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Αν επιθυμείτε να απεγγραφείτε από την ενημέρωση, πατήστε εδώ.

 

Copyright © 2016 Pedio Books Greece, All rights reserved. 

Απρίλιος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μαρ   Μαΐ »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

ΑΡΤΑ

[smartslider3 slider=»2″]

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων