Αρχείο ημέρας Μάρτιος 24, 2022

e – Διδασκαλία Σχεδιασμός και Οργάνωση της Διδασκαλίας με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 400 ΩΡΩΝ

ΈΝΑΡΞΗ ΜΑIOΣ 2022 – ΛΗΞΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:

e – Διδασκαλία

Σχεδιασμός και Οργάνωση της Διδασκαλίας

 με τη  χρήση ψηφιακών εργαλείων

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα e – Διδασκαλία, Σχεδιασμός και Οργάνωση της Διδασκαλίας με την χρήση ψηφιακών εργαλείων έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν πώς οι Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορούν να ενισχύσουν τη διδασκαλία και τη μαθησιακή εμπειρία και να επιτρέπουν στους μαθητές να αποκτήσουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Το πρόγραμμα αφορά στην εκμάθηση σύγχρονων καινοτόμων δωρεάν διαθέσιμων και πολύ εύκολων στην χρήση ψηφιακών εργαλείων ώστε εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων να μπορούν να αναπτύσσουν και να οργανώνουν το δικό τους ψηφιακό υλικό. Παράλληλα το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με την  Πλαίσιο Δεξιοτήτων ΤΠΕ της UNESCO για τους εκπαιδευτικούς.

Κατά την διάρκεια της επιμόρφωσης θα συνδέεστε και με την εκπαιδευτική πλατφόρμα της Microsoft για την απόκτηση πιστοποιήσεων για τα ψηφιακά εκπαιδευτικά που περιέχονται στην επιμόρφωση

Για αναλυτικές πληροφορίες για το επιμορφωτικό πρόγραμμα επισκεφθείτε

την ιστοσελίδα της επιμόρφωσης.

https://innovationedu.wixsite.com/mysite

Κόστος Συμμετοχής 300 ευρώ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για την επιμόρφωση

https://forms.office.com/r/qAkrMMsq8y

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 • Δυο (2) μόρια στο σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών:
 • ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στη ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57,περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57, περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)
 • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 Άρθρο 58, παρ. 4)
 • 0,5 ΩΣ  1 μόρια στη διαδικασία επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης και Διευθυντών- Υποδιευθυντών σχολείων (μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, Νόμος 4547/2018, Άρθρο 24,περ. δ (ββ)
 • 10 μόρια Για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019, κατ’ αναλογία της περ. α’ του Άρθρου 57)

 

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εκπαιδευτικών όλων των Βαθμίδων καθώς και φοιτητών και αποφοίτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με επαγγελματικό προσανατολισμό την εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος «e – Διδασκαλία –

Σχεδιασμός και Οργάνωση της Διδασκαλίας με την χρήση ψηφιακών εργαλείων» είναι:

 • Η κατανόηση του Θεωρητικού πλαισίου των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
 • Η εκμάθηση ψηφιακών εργαλείων σχεδιασμού και οργάνωσης εκπαιδευτικού υλικού
 • Η εκμάθηση ψηφιακών εργαλείων παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού και επικοινωνίας.
 • Η γνωριμία με τις βασικές αρχές σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Το πρόγραμμα προσφέρεται ως Εκπαίδευση από Απόσταση.

Κατά τη διάρκεια της από απόσταση εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και θα μπορούν να μελετούν ακολουθώντας το δικό τους ρυθμό το υλικό των Θεματικών Ενοτήτων στα χρονικά πλαίσια που έχουν καθοριστεί στη κάθε θεματική ενότητα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες τρεις ευρείες ομάδες ενδιαφερομένων:

Α) Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς (μόνιμους και αναπληρωτές) όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους σύγχρονα και δυναμικά ψηφιακά εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλα σχεδόν τα μαθήματα

Β) Σε φοιτητέςαποφοίτους/ες ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού και οι οποίοι θέλουν να μάθουν να χειρίζονται σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία μάθησης και διδασκαλίας

Γ) Σε όσους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων επιθυμούν μόρια για την διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και σε αναπληρωτές θέλουν μόρια για το σύστημα διορισμών

 

Κόστος Συμμετοχής 300 ευρώ

Κατάθεση προκαταβολών για την εγγραφή στο λογαριασμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στη Eurobank: 0026.0327.49.0100038837 (αριθμός IBAN: GR9102603270000490100038837)
(Σημειώνοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το ΚΕ333 και το ονοματεπώνυμό σας )

Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Για περισσότερες Πληροφορίες- Εγγραφές:

Γεώργα Αναστασία, τηλ: 6979774903(καθημερινές 15:00-19:00)
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο e- mail με τα στοιχεία τους (απαραιτήτως το τηλέφωνο) στo eefaxio@gmail.com.

 

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ                   …………………………………………………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ                       ……………………………………………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ              ……………………………………………………………………………………………………………

ΠΟΛΗ                          ……………………………………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ                …………………………………………………………………………………………………………….

E-MAIL                         …………………………………………………………………………………………………………….

ΑΡΡΕΝ/ΘΗΛΥ              …………………………  ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ………………………………………………….

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ          ……….        Β/ΘΜΙΑ  ………

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ   ……….      ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  ……….   ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  ………

 

 

e-learning ΕΚΠΑ – ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ»

Yποβολή αιτήσεων συμμετοχής για το Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης «Θεαίτητος»

 

Κατά το διάστημα 22/02/2021 – 11/04/2021 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Θεαίτητος», ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μη τυπικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης ενηλίκων, του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Το πρόγραμμα «Θεαίτητος» έχει στόχο να καλύψει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων σχετικών με την επιστήμη της διατροφής, της άσκησης και γενικότερα με τις επιστήμες υγείας, μέσα από μαθήματα που φέρουν την υπογραφή διακεκριμένων Καθηγητών και επιστημόνων.

 

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που υλοποιούνται είναι:

 • Βασικές Αρχές Διαχείρισης της Παχυσαρκίας Ενηλίκων
 • Βασικές Αρχές Αθλητικής Διατροφής
 • Εργογόνα Συμπληρώματα για Μεγιστοποίηση της Αθλητικής Απόδοσης
 • Ανάλυση Ιατροβιολογικών Δεδομένων με τη Χρήση του Στατιστικού Προγράμματος SPSS
 • Βασικά Θέματα Διατροφής του Ανθρώπου
 • Ειδικά Θέματα Διατροφής και Άσκησης στην Παιδική Ηλικία
 • Στρατηγικές Πρόληψης και Διαχείρισης της Παιδικής Παχυσαρκίας

 

Οι εκπαιδευόμενοι, μέσα από την παρακολούθηση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πιστοποιημένη γνώση και κατάρτιση σε θέματα που άπτονται των επιστημών υγείας, καθώς και να καλλιεργήσουν δεξιότητες και ικανότητες στον ευρύτερο τομέα της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής Θεαίτητος 2022Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.theaititos.com

Σχεδιασμός και Οργάνωση της Διδασκαλίας με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών διάρκειας 400 ωρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θέμα :e – Διδασκαλία

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ -Ε -ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΦ

 

 

Ένωση Ελλήνων Φυσικών
Γριβαίων 6, 106 80  Αθήνα
τηλ: 210 3635701, fax: 210 3610690
site: www.eef.gr
email: eef.athens@gmail.com

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Διαδικτυακή Διημερίδα

Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη

 

 

Στις 2 και 3 Απριλίου, τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα – Λιναρδάτου διοργανώνουν, τη 12η διημερίδα με τίτλο «Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη», η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά για 2η συνεχή χρονιά και έχει ως αντικείμενο την εισαγωγή, χρήση και αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

 

Που απευθύνεται: Η διημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης & Κολεγίων καθώς και σε όλους όσους ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με το χώρο της εκπαίδευσης.

 

Συνοπτικό Πρόγραμμα:

 

Σάββατο 2/4 – 09:15-14:30: Κεντρικές Παρουσιάσεις (κατά σειρά εμφάνισης των ομιλητών στο πρόγραμμα όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τη χώρα διαμονής τους):

 

 • Becky Keene – MS Ed. Educator, Speaker, Author – Director of Operations, insight2execution.

 

 • Κυριάκος Πιερρακάκης – Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

 • Alexa Joyce – Director of Digital Transformation & Skills, EMEA.

 

 • Στέηβη Λιναρδάτου – Υποδιευθύντρια Γυμνασίου Εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα-Λιναρδάτου.

 

 • Marco Vigelini – CEO of Maker Camp.

 

 • Πρόδρομος Τσιαβός – Υπεύθυνος Ψηφιακής Ανάπτυξης του πολιτιστικού οργανισμού Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
 • Μαρία Μελετίου-Μαυροθέρη- Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

 • Didem Un Ates – Head of Applied Strategy, Data & AI, Microsoft Customer and Partner Solutions.

 

 • Μιχάλης Μπλέτσας – Διευθυντής Πληροφορικής MIT Media Lab.

 

Κυριακή 3/4 – 09:30-14:00, Ενότητες: «Δημοτικό», «Ειδική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση», «Μαθηματικά», «Οικονομικά», «Οργάνωση Σχολικών Μονάδων», «Προσχολική Αγωγή», «Φιλολογικά», «Φυσικές Επιστήμες», «Ψηφιακά Εργαλεία Μάθησης», «Gamification in Education», «STREAM & Διαθεματικότητα»  και «International Section».

 

Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς και τη φόρμα εγγραφής στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/3Jlwm2E

 

Στόχοι Διημερίδας:

 

 • Να δοθεί βήμα σε αξιόλογους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που προέρχονται είτε από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να παρουσιάσουν μέρος της δουλειάς τους και να καταθέσουν τις προτάσεις τους με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

 

 • Να δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες της διημερίδας να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που τους παρέχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, να ανταλλάξουν ιδέες και πρακτικές αξιοποίησης των σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων και να ενσωματώσουν δημιουργικά τις τεχνολογίες στη διδακτική τους καθημερινότητα.

 

Βεβαιώσεις παρακολούθησης: Μετά τη διημερίδα θα σταλούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στη Γραμματεία Γυμνασίου-Λυκείου, Τηλ. 211 500 2300  Ώρες: 09:00-14:00 και 18:00-20:00.

 

Με εκτίμηση

Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα – Λιναρδάτου

Ελ.Βενιζέλου 112-114, Περιστέρι Αττικής  

Τηλ: 211 500 2300 

Fax: 210 577 3760

Email: info@avgouleaschool.gr

www.avgouleaschoool.gr

Social: Facebook // Instagram // Youtube // GoogleMaps

 

 

 

Εκδηλώσεις της «Νέας Παιδείας»

«Αχθοφόρος ματαιωμένων ονείρων;»: Μια εκδήλωση μνήμης για τον Νικήτα Παρίση, Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022, στις 19:00, στην Αθήνα, στο Σπίτι της Κύπρου

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://neapaideia-glossa.gr/news/138/

Η εκδήλωση θα προβληθεί και διαδικτυακά στον σύνδεσμο: https://diavlos.grnet.gr/room/1607?

 

Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Τα νέα ΠΣ στα Λατινικά: Προοπτικές και προκλήσεις», την Παρασκευή1 Απριλίου 2022, ώρα 19:00.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://neapaideia-glossa.gr/news/137/

 

Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, η Σχολή Μωραΐτη και η επιστημονική ένωση «Νέα Παιδεία» οργανώνουν ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗΣ: Ιστορία και Λογοτεχνία, μια σχέση αμφίδρομη, στην Αθήνα (Σχολή Μωραΐτη), Σάββατο 9 – Κυριακή 10 Απριλίου 2022 (10.00-14.30). 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://neapaideia-glossa.gr/articles/1013/

 

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε από κοντά.

 

 

……………………………………
Περιοδικό Νέα Παιδεία

Βιζυηνού 26, 11141 Αθήνα

email: neapaideia.journal@gmail.com
web: www.neapaideia-glossa.grafisa synedrio22 c3 Α4 2 1

Μάρτιος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
    Απρ »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

ΑΡΤΑ

[smartslider3 slider=»2″]

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων