Αρχείο κατηγορίας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα)

ΕΞΕ – 160646 – 2019 – Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) ΔΟΑΤΑΠ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

158234 ΩΡΟ24653ΠΣ-ΓΨΟ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ ΠΕ11 ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΧ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Συμπληρωματικές αποσπάσεις, διορθώσεις & ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020

ΕΞΕ – 156235 – 2019

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συμπληρωματικές αποσπάσεις, διορθώσεις & ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020

5559 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05 ΠΕ08 ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ70.ΕΑΕ ΠΕ86 ΠΕ91 Ψ6ΙΣ4653ΠΣ-Τ87

5559 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05 ΠΕ08 ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ70.ΕΑΕ ΠΕ86 ΠΕ91 Ψ6ΙΣ4653ΠΣ-Τ87

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 5559 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05 ΠΕ08 ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ70.ΕΑΕ ΠΕ86 ΠΕ91 Ψ6ΙΣ4653ΠΣ-Τ87

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05.ΑΜΩ ΠΕ06 ΠΕ08 ΠΕ60, ΠΕ70 ΠΕ70.ΕΑΕ ΠΕ86 ΠΕ91

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05.ΑΜΩ ΠΕ06 ΠΕ08 ΠΕ60, ΠΕ70 ΠΕ70.ΕΑΕ ΠΕ86 ΠΕ91 ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΣΠΑ-1

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05.ΑΜΩ ΠΕ06 ΠΕ08 ΠΕ60, ΠΕ70 ΠΕ70.ΕΑΕ ΠΕ86 ΠΕ91

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 1/Θ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

7Χ0Λ4653ΠΣ-ΕΘΙ (5) 6ΩΗ44653ΠΣ-ΔΛΧ (1)

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 1/Θ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ 2019-2020_signed Πίνακας για Προϊστάμενους ολιγοθέσεων σχολικών μονάδων

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-20.

142644Ε2_13-09-2019_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΑΝΕΞ-ΑΝΑΚΛ_6Ι7Ο4653ΠΣ-809

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-20.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ79 ΠΕ86 ΠΕ91

ΩΦΠ44653ΠΣ-ΠΔΘ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ79 ΠΕ86 ΠΕ91

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ11 ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ60.ΕΑΕ ΠΕ70.ΕΑΕ ΠΕ61 ΠΕ71 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

94ΨΥ4653ΠΣ-ΘΦΞ ΑΝΑΚΟΙΝ Β

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ11 ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ60.ΕΑΕ ΠΕ70.ΕΑΕ ΠΕ61 ΠΕ71 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ11 ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ60.ΕΑΕ ΠΕ70.ΕΑΕ ΠΕ61 ΠΕ71

94ΨΥ4653ΠΣ-ΘΦΞ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ11 ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ60.ΕΑΕ ΠΕ70.ΕΑΕ ΠΕ61 ΠΕ71

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ω4ΙΦ4653ΠΣ-ΘΤ6

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05ΑΜΩ ΠΕ06 ΠΕ07ΑΜΩ ΠΕ79 ΠΕ86 ΠΕ91

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05ΑΜΩ ΠΕ06 ΠΕ07ΑΜΩ ΠΕ79 ΠΕ86 ΠΕ91 ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΣΠΑ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05ΑΜΩ ΠΕ06 ΠΕ07ΑΜΩ ΠΕ79 ΠΕ86 ΠΕ91

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ11.ΕΑΕ ΠΕ60.ΕΑΕ ΠΕ70.ΕΑΕ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ-ΚΕΝΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΚΛΑΔΩΝ-ΠΕ60-ΠΕ70-ΠΕ11.ΕΑΕ-ΠΕ60.ΕΑΕ-ΠΕ70.ΕΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝ. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ11.ΕΑΕ ΠΕ60.ΕΑΕ ΠΕ70.ΕΑΕ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ11-ΠΕ86 ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ11 ΠΕ86 ΑΠΟ ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΕ11-ΠΕ86 ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών, πατήστε εδώ Εναλλακτικά ακολουθήστε τη διαδρομή από το κεντρικό μενού ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/Δικαιολογητικά Πρόσληψης.

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ

ΩΞΗΚ4653ΠΣ-Φ44 ΩΚΘΘ4653ΠΣ-ΘΝΡ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60 & ΠΕ70

61ΔΛ4653ΠΣ-Κ1Ρ ΑΝΑΚΟΙΝ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60 & ΠΕ70

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07 ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

9ΞΙΤ4653ΠΣ-ΞΨΩ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07 ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

6ΝΗ64653ΠΣ-6ΡΣ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ