3539 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚ 6ΩΨΙ46ΜΤΛΗ-Λ3Ω