ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ_signed

Υπόδειγμα-διαβιβαστικού διευθυντών

ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ-2020

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΠΕ70 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΠΕ60

ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ