Διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας για εκπαιδευτικούς που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, είτε τελούν σε ειδική άδεια ως υπαγόμενοι σε ευπαθείς ομάδες.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ