Καλούμε τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, Γενικής και Ειδικής Αγωγής

  • που ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Αργολίδας
  • που παρέμειναν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας
  • που έχουν οργανική σε σχολεία αναστολής της Δ/νσης Π.Ε. Αργολίδας

και επιθυμούν να αποσπαστούν ή να τοποθετηθούν προσωρινά σε σχολικές μονάδες εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε., να υποβάλουν αίτηση απόσπασης/προσωρινής τοποθέτησης, από Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 μέχρι και Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 24:00 μ.μ..

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τις αιτήσεις πατήστε εδώ.