ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

158234 ΩΡΟ24653ΠΣ-ΓΨΟ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ ΠΕ11 ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΧ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Δημοσιεύθηκε στην ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.