Γνωστοποίηση ΦΕΚ 1097.Β.2019: Ορισμός Σχολικών Μονάδων στο σύστημα δικτύου σχολικών βιβλιοθηκών

53407 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ 1097.Β.2019 Σχολ_Βιβλ

47528_28.03.2019 ΥΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Δημοσιεύθηκε στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.