Προκήρυξη Συντονιστών_Ιανουάριος 2019-ανακοινοποίηση_signed